Bagsværd Træfældning

 

Priser

Priserne på træfældning er meget individuelle og afhænger af træets placering og arbejdets omfang. Vores tilbud gives altid som et fast og uforpligtende tilbud.

Vi udformer gerne et tilbud, hvor du selv kan vælge mellem flere alternativer, f.eks. et hvor vi ”kun” fælder træet og du bortskaffer træ og grene. Eller et hvor vi står for alt fra fældning af træet, grundig oprydning og bortskaffelse af træ og grene samt stubfræsning.

Kontakt os for tilbud.